پارک Danxia رنگین کمان زمین

رنگین کمان زمینی! با اینکه عکسها کاملا باور نکردنی هستند اما در حقیقت وجود دارند، بله ما هم به سختی باور میکنیم.
این کوه ها بخشی از Danxia در پارک زمین شناسی Zhangye  در چین هستند.

لایه های ماسه و سنگ با رنگ های مختلف و مواد معدنی متفاوت بیش از 24 میلیون سال با هم فشرده شده اند و بصورت صفحات تکنوتیکی در آمده و انسانها را غرق در تماشای خود کرده اند.

شاید بگویید این کوه ها همان کویر اورگان می باشد اما بدین گونه نبوده و می توان گفت خداوند این دو منطقه را بسار زیبا نقاشی کرده یا به عبارتی نوعی رنگین کمان زمینی را در دو قاره آسیا و آمریکا آفریده است.

پاسخی بگذارید